หวยออมสิน

  • ทางระบบจะทำการเปิดรับการเดิมพันทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม จะออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
  • ระบบจะทำการเปิดรับการเดิมพันตั้งแต่ เวลา 01:00 น.
  • ระบบจะทำการออกผลรางวัล เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
3 ตัว
บน
หน้า
โต๊ด
800.00
400.00
120.00
วิ่ง
บน
ล่าง
3.20
4.20